728 x 90

بنیانگذاران مجاهدین - الگوهای فدا و صداقت

 • محمد حنیف نژاد بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران

  محمد حنیف‌نژاد کیست؟

  • ‌مرگ بر فرزند انسان لازم گشته هم‌چنان که گردنبند برای نوعروس و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف‌. این کلمات تکان‌دهنده بخشی از سخنرانی جاودانه‌ای است که سرور شهیدان پیش از سفر بی‌بازگشت کوفه نه فقط خطاب به پیروانش در مکه بلکه خطاب به تمامی تاریخ حال و آینده ایراد کرد. ...
 • شهید بنیانگذار اصغر بدیع‌زادگان
  اصغر بدیع‌زادگان کیست؟
  • سیاوش، از اسطوره‌های تاریخ ایران برای نشان‌دادن یک حقیقت، با جامه‌یی سفید به میان آتش ...
 • شهید بنیانگذار سعید محسن
  سعید محسن کیست؟
  • ‌سدهای راه تکامل شکست‌پذیرند و این امر ناشی از ماهیت آنهاست و ما نه تنها ...

آشنایی با تاریخچه و مواضع

تشریح تاریخچه و ارزشهای مجاهدین

از قطره تا دریا درسهایی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران