728 x 90

زهرا مریخی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران

زهرا مریخی - مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران
زهرا مریخی - مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران
زهرا مریخی
زهرا مریخی در سال 1338در قائمشهر در خانواده‌ای سیاسی متولد شد. او دوران کودکی و نوجوانی خود را در قائمشهر (شاهی سابق) گذراند. دورانی که مصادف بود با حاکمیت دیکتاتوری شاه در ایران و قائمشهر نیز مثل همه جای ایران، شاهد فقر و محرومیت مردم بود و هر صدای مخالفی توسط ساواک شاه سرکوب می‌شد.
فضای سیاسی خانوادگی باعث گردید زهرا مریخی از کودکی با مسائل مبارزاتی آشنا شود.

آشنایی زهرا مریخی با سازمان مجاهدین خلق ایران
در سالهای 1351-1352زهرا مریخی با نام سازمانی نوپا آشنا گردید. سازمان مجاهدین خلق ایران.

زهرا مریخی پس از مطالعهٴ زندگی‌نامه بنیانگذار کبیر مجاهدین، محمدحنیف‌نژاد هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران شد. او همراه با دوستانش، از جمله مجاهد شهید فرشته جعفرزاده، به نوشتن شعار و تکثیر و پخش اطلاعیه‌های سازمان اقدام می‌کرد. زهرا مریخی در سال 1356موفق شد با برخی دانشجویان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران ارتباط برقرار کند. آنها تحت عنوان «جوانان مسلمان شاهی- هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران» فعالیت می‌کردند.

سرانجام فعالیتهای زهرا مریخی باعث شد ساواک شاه چندبار او را احضار کند و زیر بازجویی قرار دهد.

حضور فعال زهرا مریخی در انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران
وقتی امواج انقلاب ضدسلطنتی در شهرهای مختلف ایران به حرکت درآمد، زهرا مریخی همراه با شماری از دانشجویان هوادار مجاهدین در برپایی تظاهرات در قائمشهر و سایر شهرهای مازندران مثل ساری، بابل و آمل شرکت کرد. او در این ایام 19سال داشت.

هنگامی که دیکتاتوری سلطنتی در روز 22بهمن 1357فرو ریخت، زهرا مریخی همراه با یارانش انجمن هواداران سازمان مجاهدین در قائمشهر را برپا کرد. این انجمن هستهٴ مرکز جنبش ملی مجاهدین در استان مازندران بود. زهرا مریخی در شهرهای بابل و آمل در ادارهٴ امور جنبش ملی مجاهدین شرکت داشت.


مسئولیتهای زهرا مریخی در دوران فعالیت افشاگرانه سیاسی
وقتی خمینی انقلاب مردم ایران را ربود و با سازماندهی و بسیج چماقدار به مقابله و سرکوب سازمانهای سیاسی برخاست، شهرهای مازندران به‌ویژه قائمشهر یکی از اهداف اصلی سرکوبگری خمینی بود، چون در این منطقه اکثر مردم هوادار مجاهدین و نیروهای انقلابی بودند. به‌عنوان نمونه در یکی از حملات به مراکز و دفاتر مجاهدین در قائم‌شهر 700نفر مجروح شدند.

زهرا مریخی که در این دوران مسئولیت زنان در جنبش ملی مجاهدین در مازندران را به عهده داشت، با بسیج مداوم نیروهایش در مقابل یورش چماقداران به دفاع از مراکز جنبش ملی مجاهدین و انجمنهای طرفدار مجاهدین می‌پرداخت.
تصویری از تجمع هواداران مجاهدین در قائم‌شهر علیه بشهادت رساندن عین الله پورعلی
تصویری از تجمع هواداران مجاهدین در قائم‌شهر علیه بشهادت رساندن عین الله پورعلی
هر چه زمان می‌گذشت، ماهیت ضدمردمی و ضدایرانی خمینی نیز بیشتر آشکار می‌شد. در این دوران افشاگریهای بی‌امان مجاهدین، پرده را از چهره ارتجاعی خمینی بر می‌داشت؛ به‌ویژه وقتی مردم ایران می‌دیدند چگونه چماقداران خمینی هرگونه فعالیت سیاسی را با چماق، گلوله و حمله و هجوم پاسخ می‌دهند.

بعدها زهرا مریخی در مصاحبه‌یی با نشریهٴ «مجاهد»، ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران، با اشاره به آن مقطع گفت:
«... متأسفانه پس از سرقت رهبری انقلاب توسط خمینی ضدبشر از آنجا که به‌علت ماهیتش قادر نبود انرژیهای آزاد شده را در جهت دموکراسی و توسعه اقتصادی و اجتماعی سمت و سو بدهد و نیروهای آزاد شده در انقلاب را فعال بکند، از همان ابتدا در جهت سرکوب و خفه کردن این نیروها حرکت کرد و قبل از همه هم شروع به سرکوب کرد. در مقابل، زنان آگاه و مبارز از هر صنف و قشری همکاری با سازمان و جنبش مجاهدین را در شهرهای مختلف آغاز کردند.
آن روزها من خودم دانش‌آموز بودم و برایم این درجه از آزاد شدن انرژی زنان و دختران عجیب بود و هیچ‌وقت مقاومتها و تلاشهای آنان را از یاد نمی‌بردم. به‌خصوص صحنه‌های مقاومت پرشور و قهرمانانه میلیشیای دانش‌آموزی فراموش‌نشدنی است. درگیریهای فالانژها و چماقداران با میلیشیای محلات شهر خودم قائمشهر و خواهرهای دلاوری مثل سمیه‌نقره‌خواجا و فاطمه رحیمی و بعد از آن هزاران زن مجاهد و مبارز دیگر...»


روز 4تیر 1359خمینی که به‌شدت از مطالبه حقوق مردم و آزادیهای آنها و دفاع از دستاوردهای انقلاب توسط مجاهدین برآشفته بود و هم‌چنین تمامی تلاشهای پشت پرده خود را برای سرکوبی مجاهدین توسط حزب جمهوری و چماقدارانش بی‌اثر یافته بود، به یک موضعگیری رسمی علیه مجاهدین مبادرت کرد.
خمینی در این موضعگیری تصریح کرد که دشمن اصلی او و رژیمش نه هیچ قدرت و نیروی خارجی، بلکه مجاهدین هستند.
سازمان مجاهدین خلق ایران برای جلوگیری از هرگونه درگیری بلافاصله اقدام به‌ بستن کلیه ستادها و دفاتر خود در تهران و شهرستانها کرد. به‌ این ترتیب دفتر جنبش ملی مجاهدین در قائمشهر نیز، بسته شد. پس از آن، زهرا مریخی مسئولیتهایی در هیأت تحریریة نشریه مجاهد در استان مازندران، به نام «طلاونگ» را به عهده گرفت.

مسئولیهای زهرا مریخی پس از آغاز مقاومت سراسری علیه رژیم ولایت فقیه
بعدازظهر روز 30خرداد، تظاهرات مسالمت‌آمیز نیم میلیونی مردم تهران به‌دعوت و پیشتازی و راهگشایی مجاهدین برپا شد. خمینی به پاسداران، فرمان آتش داد. رادیو ارتجاع به‌روشنی و بارها تکرار کرد: «به اذن امام به‌روی تظاهرکنندگان رگبار باز کنید» به این ترتیب پاسداران، تظاهرات مسالمت‌آمیز را، با دستور مستقیم خمینی به‌خون کشیدند. از همان شب اعدامهای جمعی دستگیر ‌شدگان آغاز شد.
به این ترتیب با آشکار شدن ماهیت ضدمردمی خمینی، مقاومت قهرآمیز انقلابی سراسری آغاز شد. در این زمان زهرا مریخی در تهران مسئولیت سرپل شاخهٴ «جنگل» سازمان مجاهدین خلق ایران را به عهده داشت.

اما در کشاکش نبرد با دشمن، به‌خاطر ضرباتی که در تهران و جنگل وارد شد، زهرا مریخی نیز طی این مدت، وارد زندگی مخفی شد. چرا که برای پاسداران خمینی، به‌ویژه در قائم‌شهر شناخته شده بود.

حضور زهرا مریخی در منطقهٴ مرزی
در سال 1363زهرا مریخی همراه با شماری از کادرها و مسئولان مجاهدین به منطقهٴ مرزی منتقل شد و مسئولیتهایی را از جمله در قسمت ارتباطات به عهده گرفت. در سال 1364به پاریس رفت و در بخش اجتماعی مجاهدین مسئولیتهای مختلفی را عهده‌دار گردید.
در سال 1364زهرا مریخی به عضویت شورای مرکزی مجاهدین انتخاب شد.

مسئولیتهای زهرا مریخی در ارتش آزادیبخش تا سرفصل عملیات فروغ جاویدان
روز ۳۰خرداد ۱۳۶۶رهبر مقاومت ایران، تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران را اعلام نمود. در این هنگام‌ زهرا مریخی به منطقة‌ مرزی بازگشت تا در فرماندهی قرارگاههای ارتش آزادیبخش، به ایفای مسئولیت‌ بپردازد.

در دوران عملیات ارتش آزادیبخش ملی ایران، برادر کوچکتر زهرا مریخی، مجاهد قهرمان علی مریخی، در عملیات آفتاب به‌شهادت رسید. زهرا مریخی در عملیات فروغ جاویدان، شرکت داشت.

برخی مسئولیتهای زهرا مریخی پس از عملیات فروغ جاویدان
زهرا مریخی پس از عملیات کبیر فروغ جاویدان، در بخشهای مختلف سازمان مجاهدین خلق ایران به ایفای مسئولیت پرداخت و از جمله مسئولیت تشکیلات مجاهدین در کشورهای اسکاندیناوی و آلمان را برعهده داشت.

زهرا مریخی در مهرماه 1370به عضویت هیأت اجرایی سازمان مجاهدین خلق ایران در آمد و مسئولیت ستاد تبلیغات مجاهدین را برعهده گرفت که بخشهای مختلف از جمله رادیو صدای مجاهد، سیمای مقاومت و نشریهٴ مجاهد بود.

زهرا مریخی در سال 1371به عضویت شورای ملی مقاومت ایران در آمد و در سال 1372به‌عنوان مسئول کمیسیون تبلیغات شورا معرفی شد.

پس از انتخاب به‌عنوان مسئول کمیسیون تبلیغات شورای ملی مقاومت، زهرا مریخی در مصاحبه‌یی با نشریه «مجاهد» -شمارهٴ 335، نقش زنان در مقاومت و مبارزه برای آزادی را توضیح داد.

زهرا مریخی در این مصاحبه، از جمله گفت:
«خوب است کمی به گذشته و مبارزات مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه برگردیم. در آن زمان زنان مجاهد و مبارز تک ستارگانی انگشت‌شمار بودند هم‌چون اشرف شهیدان و یا مجاهد شهید فاطمه امینی و دیگر زنان مجاهد و فدایی که در آسمان مبارزات میهنمان درخشیدند. اما به یمن خونهای راهگشا و پاک آنان همزمان با قیام ۵۷و توده‌یی شدن مبارزه، بسیاری از زنان دانشجو، دانش‌آموز، کارمند، معلم و خانه‌دار هزار هزار پا به صحنه مبارزه گذاشتند و با شرکت در تظاهرات و مبارزات ضدرژیم سلطنتی حضور اجتماعی خود را اعلام کردند...
فکر می‌کنم که به یمن وجود مبارزه و مقاومت انقلابی در برابر رژیم و رهبری ذیصلاح آن و به‌رغم خواسته شوم خمینی، مردم ایران و کشور عزیزمان با توجه بجایگاهی که امروز زن ایرانی در مقاومت دارد و در بالابلندترین نقطه و رفیع‌ترین قلّه‌اش هم شاخص و مظهری مثل رئیس‌جمهور مقاومت می‌درخشد که نقش تعیین‌کننده‌یی در امر رهایی زن و ارتقاء نقش آن در مقاومت داشته، باید به خود ببالند و یقین کنند که این مقاومت رژیم خمینی را نابود و ایران را آزاد و آباد خواهد کرد...»


مسئولیتهای زهرا مریخی در دوران پایداری پرشکوه برای پیروزی
سال 1382همزمان با حمله‌ آمریکا به عراق، دورانی پیچیده و سخت برای سازمان مجاهدین و مقاومت ایران آغاز شد. زهرا مریخی طی این دوران، با عهده‌دار شدن مسئولیتهای سنگین نقش بی‌بدیلی را در عبور از آن شرایط سخت و پیچیده ایفا کرد.

زهرا مریخی از همان سال مسئولیت هماهنگ‌کننده دفاتر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران را برعهده داشت. او هم‌چنین از همردیفان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران بود.

روز 26مهر 1393، خانم مریم رجوی، طی نامه‌یی به خانم زهره اخیانی، مسئول اول سازمان مجاهدین، از او خواستار «برپا کردن شورای مرکزی» متشکل از «هزار زن قهرمان» گردید.

خانم زهره اخیانی در پاسخ به خانم مریم رجوی، از جمله نوشت: «... از همین امروز و از همین لحظه می‌توانید بر روی تشکیلات نوین مجاهدین، اعم از خواهران و برادرانمان، با برپایی شورای مرکزی مرکب از هزار زن ذیصلاح انقلابی مجاهد خلق، که آن روی سکة‌ هزار اشرف است، حساب کنید...»

در این نامه، خانم اخیانی از جمله نوشت:
«... من، مژگان و زهرا (مریخی) را به‌عنوان رئیس و نایب‌رئیس شورای مرکزی معرفی می‌کنم. به‌طور مشخص پیشنهاد من به خواهران و برادرانم و خود شما که تقاضا دارم این دو را قانع کنید، این است که:
مژگان (خواهر مجاهد مژگان پارسایی جانشین رهبری مقاومت در اشرف و لیبرتی) علاوه بر همه مسئولیتهایش، از همین امروز ریاست شورای مرکزی مجاهدین را بپذیرد.
زهرا (خواهر مجاهد زهرا مریخی هماهنگ‌کننده دفاتر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت) هم علاوه بر همه کارهایش، نایب‌رئیس شورای مرکزی باشد و در این رابطه مسئولیت بپذیرد...».

 

انتخاب زهرا مریخی بعنوان مسئول اول مجاهدین

همزمان با سالگرد تاسیس سازمان در ۱۵شهریور ماه ۱۳۹۶، سازمان مجاهدین خلق ایران در اجتماع بزرگ خود، خواهر مجاهد زهرا مریخی را به اتفاق آراء به‌عنوان مسئول اول جدید انتخاب کرد. گردهمایی به‌ریاست خواهر مجاهد زهره اخیانی برگزار شد که به مدت ۶سال از شهریور ۱۳۹۰تا شهریور ۱۳۹۶ در موضع مسئول اول سازمان قرار داشت.

 خواهران مجاهد زهره اخیانی و زهرا مریخی

 خواهران مجاهد زهره اخیانی و زهرا مریخی

خواهر مجاهد زهرا مریخی پس از انتخاب به‌عنوان مسئول اول، با دست گذاشتن بر قرآن مجید و ادای احترام به پرچم ایران و آرم سازمان مجاهدین خلق ایران، سوگند خورد به تعهدات سنگین امانت و مسئولیتی که جمع مجاهدین برعهده وی گذاشته‌اند در همه حال پایبند باشد و تمام توانایی خود و سازمان مجاهدین را که با صف بی‌انتهای شهیدان و رزم‌آورانش گنجینه ملی ایرانیان محسوب می‌شود، برای آزادی ایران و برای سرفرازی مجاهدین در برابر مردم و تاریخ ایران، به‌کار بگیرد. او سازمان مجاهدین را «سرخ‌ترین و خونین‌ترین در عین‌حال زیباترین و پرافتخارترین نام در تاریخ ایران» خواند و آن را «یک دانشگاه بزرگ از مناسبات انسانی، جامعه‌ای با بالاترین عواطف، دردمندی و مسئولیت‌پذیری سیاسی و اجتماعی» توصیف کرد. سازمانی که «تاریخچه‌اش با فدا و رنج و خون تنیده شده و در شکنجه‌گاهها و زندانها و رزمگاههای گوناگون، بن‌بستها را با فدای بیکران و صداقت راهبران آرمانی‌اش مسعود و مریم رجوی درهم‌شکسته است. از این‌رو مفت خوردن، بی‌هزینگی، سیاست پیشگی، نان به نرخ روز خوردن، دست در جیب خلق کردن، و غیرمسئول بودن در این سازمان جایی نداشته و ندارد و مجاهد خلق جز به آزادی خلق و میهنش نمی‌اندیشد».

  خواهران مجاهد زهره اخیانی و زهرا مریخی و رئیس جمهور برگزیده مقاومت

 خواهران مجاهد زهره اخیانی و زهرا مریخی و رئیس جمهور برگزیده مقاومت

 

 خواهر مجاهد زهرا مریخی در حین ادای سوگند

خواهر مجاهد زهرا مریخی در حین ادای سوگند

 

 

ادای احترام خواهر مجاهد زهرا مریخی در برابر پرچم سه رنگ ایران

 

خواهر مجاهد زهرا مریخی و رئیس جمهور برگزیده مقاومت

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2a92b70c-4a24-4473-b05f-0fc37e569845"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات