728 x 90

تجمع اعتراضی خانواده‌های بازداشت‌شدگان در اهواز

اهواز.تجمع خانواده های بازداشت شدگان در مقابل دفتر نماينده مجلس رژیم
اهواز.تجمع خانواده های بازداشت شدگان در مقابل دفتر نماينده مجلس رژیم

جمعی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان قیام اخیر خوزستان روز دوشنبه۲۷فروردین ۹۷، در اعتراض به بازداشت عزیزان خود  در سه نقطه اهواز از  جمله در مقابل استانداری رژیم و  در مقابل  دفتر دو تن از اعضای مجلس ارتجاع تجمع کردند. آنها خواستار روشن شدن و تعیین‌تکلیف عزیزان بازداشت شده خود شدند. خاطرنشان می‌شود در جریان تظاهرات گسترده  مردم اهواز   در فروردین امسال در اعتراض به توهین فاشیسم دینی حاکم علیه هموطنان عرب بیش از400تن دستگیر شدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات